«ناصر رئیسی فر»، رییس کانون کارفرمایان جایگاه های سوخت کشور، در گفتگو  با خبرنگار اقتصادی خبرگزاریبرنا درباره عدم ارائه بنزین سوپر به خودروداران گفت: با توجه به تغییراتی که جایگاه های سوخت در سیستم نرم افزاری و بارگیری شان انجام می دهند و تغییرات تاسیساتی در انبار ری که در حال حاضر در دست انجام بوده، این مشکل بوجود آمده است.

او با اشاره به اینکه همه جایگاه های سوخت تهران و تعداد کثیری از جایگاه های کل کشور از انبار ری که انبار مرکزی است تغذیه می شوند، افزود: باتوجه به تغییراتی که جایگاه‌ها در نرم‌افزار و تجهیزات شان اعمال می کنند، فقط یک ساعت محدود را به بارگیری بنزین سوپر اختصاص می دهند.

رئیسی فر با تاکید بر اینکه بارگیری بنزین یورو و معمولی در انبار ری فراوان وجود دارد، تصریح کرد: تا پایان هفته با این معذورات مواجه هستیم و این تغییرات که نیاز دوره ای همه ساله بوده، بارگیری را با مشکل مواجه کرده است.

او عنوان کرد: بین ساعت 10 تا 12 شب بارگیری بنزین سوپر انجام می شود و برخی جایگاه ها به صورت مقطعی با کمبود هزینه مواجه می شوند اما قطعا به صورت مختصر فرآورده به آنها ارسال خواهد شد. بنابراین ممکن است در طول روز یک جایگاه نهایتا 4 ساعت بنزین سوپر نداشته باشد اما قطعا ارسال می شود.

رئیسی فر با تاکید بر اینکه همه جایگاه های سوخت تهران بنزین یورو 4 عرضه می کنند، ادامه داد: ورود خط یورو 5 به مدار عرضه زمان بر است اما آنگونه که وعده داده شد در 6 ماه نخست سال جاری تعداد محدودی از جایگاه های کشور بنزین یورو 5 عرضه خواهند کرد و این عرضه ابتدا از کلان شهرها شروع می شود.
منبع: برنا